briner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

briner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm briner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của briner.

Từ điển Anh Việt

  • briner

    xem brine

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • briner

    * kinh tế

    thùng ướp muối