brine-pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine-pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine-pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine-pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine-pit

    * kinh tế

    ruộng muối