brine coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine coil

    * kỹ thuật

    giàn ống xoắn nước muối