brine cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brine cooler

  * kinh tế

  máy làm nguội nước muối

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  máy làm lạnh nước muối