brine battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine battery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brine battery

    * kỹ thuật

    bộ làm lạnh nước muối