brine-pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brine-pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brine-pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brine-pan.

Từ điển Anh Việt

 • brine-pan

  /'brainpæn/

  * danh từ

  chảo làm muối

  ruộng làm muối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • brine-pan

  * kinh tế

  chảo làm muối