blind arcade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blind arcade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blind arcade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blind arcade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • blind arcade

  * kỹ thuật

  liên vòm giả

  xây dựng:

  chuỗi cuốn giả

  cửa vòm giả

  dãy cuốn giả