battle of jena nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of jena nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of jena giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of jena.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of jena

    Similar:

    jena: the battle in 1806 in which Napoleon decisively defeated the Prussians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).