battle-axe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle-axe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle-axe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle-axe.

Từ điển Anh Việt

 • battle-axe

  /'bætlæks/

  * danh từ

  (sử học) rìu chiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • battle-axe

  Similar:

  battle-ax: a sharp-tongued domineering wife

  battle-ax: a broadax used as a weapon