battlewagon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battlewagon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battlewagon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battlewagon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battlewagon

    Similar:

    battleship: large and heavily armoured warship

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).