battleship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battleship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battleship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battleship.

Từ điển Anh Việt

 • battleship

  /'bætlʃip/

  * danh từ

  (hàng hải) tàu chiến lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • battleship

  large and heavily armoured warship

  Synonyms: battlewagon