jena nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jena nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jena giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jena.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jena

    the battle in 1806 in which Napoleon decisively defeated the Prussians

    Synonyms: Battle of Jena

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).