battleground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battleground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battleground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battleground.

Từ điển Anh Việt

  • battleground

    /'bætlgraund/

    * danh từ

    (như) battlefield

    đầu đề tranh luận

Từ điển Anh Anh - Wordnet