battle-array nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle-array nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle-array giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle-array.

Từ điển Anh Việt

  • battle-array

    /'bætlə'rei/

    * danh từ

    hàng ngũ chiến đấu

    thế trận