battledore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battledore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battledore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battledore.

Từ điển Anh Việt

 • battledore

  /'bætldɔ:/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) vợt chơi cầu lông

  xẻng (để) đưa bánh mì vào lò

  battledore and shuttlecock

  trò chơi cầu lông

Từ điển Anh Anh - Wordnet