battledress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battledress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battledress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battledress.

Từ điển Anh Việt

  • battledress

    * danh từ

    quân phục