battle of ipsus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

battle of ipsus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm battle of ipsus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của battle of ipsus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • battle of ipsus

    Similar:

    ipsus: a battle between the successors of Alexander the Great (301 BC); Lysimachus and Seleucus defeated Antigonus and Demetrius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).