ipsus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ipsus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ipsus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ipsus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ipsus

    a battle between the successors of Alexander the Great (301 BC); Lysimachus and Seleucus defeated Antigonus and Demetrius

    Synonyms: battle of Ipsus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).