trị trong Tiếng Anh là gì?

trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trị

  to treat; to cure; to prescribe (a treatment) for somebody

  vết thương này có thể trị bằng thuốc kháng sinh this wound can be treated/cured with antibiotics

  cứ yên tâm, tôi sẽ trị ông ấy bằng atxpirin don't worry, i'll prescribe aspirin for him/i'll treat him with aspirin

  to control; to overpower; to repress

  không có cách nào trị được con chó điên này chăng? is it impossible to control this mad dog?

  phải có ba ông cảnh sát vạm vỡ mới trị được gã say rượu ấy three robust policemen were needed to bring that drunkard under control; three robust policemen were needed to overpower that drunkard

  xem trị số

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trị

  * verb

  to treat, to cure to suppress,to quell to chastise

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trị

  to cure, treat