trị vì 585-587 trong Tiếng Anh là gì?

trị vì 585-587 trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị vì 585-587 sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trị vì 585-587

    ruled, reigned from 585 to587