trị tội trong Tiếng Anh là gì?

trị tội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trị tội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trị tội

  * đtừ

  to punish

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trị tội

  * verb

  to punish

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • trị tội

  to punish