tầm vóc cao trong Tiếng Anh là gì?

tầm vóc cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm vóc cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm vóc cao

    * dtừ

    tallness