tầm quất trong Tiếng Anh là gì?

tầm quất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm quất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm quất

    * ngđtừ

    knead