tầm lớn trong Tiếng Anh là gì?

tầm lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm lớn

    * dtừ

    magnitude