tầm bắn xa trong Tiếng Anh là gì?

tầm bắn xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm bắn xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm bắn xa

    * dtừ

    carry