tầm tã trong Tiếng Anh là gì?

tầm tã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm tã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tầm tã

  * ttừ

  pouring; (of rain, sweat) profusely, unceasingly

  * phó từ pouringly, heavily

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tầm tã

  * adj

  pouring

  * adv

  pouringly, heavily

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tầm tã

  to rain torrentially. pour