tầm tên lửa trong Tiếng Anh là gì?

tầm tên lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm tên lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm tên lửa

    * dtừ

    scope