tầm duỗi tay trong Tiếng Anh là gì?

tầm duỗi tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm duỗi tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm duỗi tay

    * dtừ

    reach