tầm hiểu biết trong Tiếng Anh là gì?

tầm hiểu biết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm hiểu biết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm hiểu biết

    grasp

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tầm hiểu biết

    beyond the understanding