tầm phân tán trong Tiếng Anh là gì?

tầm phân tán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm phân tán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm phân tán

    * dtừ

    scatter