tầm nghe trong Tiếng Anh là gì?

tầm nghe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm nghe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm nghe

    * dtừ

    hearing