tầm nã trong Tiếng Anh là gì?

tầm nã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm nã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tầm nã

  * đtừ

  to hunt for, to search for; prusue, track down

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tầm nã

  * verb

  to hunt for, to search for

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tầm nã

  to hunt for, search for, track down