tầm nguyên trong Tiếng Anh là gì?

tầm nguyên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm nguyên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tầm nguyên

    identification; seek the origin of