tầm cỡ trong Tiếng Anh là gì?

tầm cỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tầm cỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tầm cỡ

  calibre; stature

  một nhà văn tầm cỡ quốc tế a writer of international stature

  một dịch giả có tầm cỡ đáng nể a very high calibre translator

  considerable; significant

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tầm cỡ

  caliber, stature; considerable, significant