giai tơ trong Tiếng Anh là gì?

giai tơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai tơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai tơ

    xem trai tơ