giai cấp trong Tiếng Anh là gì?

giai cấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai cấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giai cấp

  class

  giai cấp công nhân working class

  giai cấp lãnh đạo/thống trị ruling/dominant class

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giai cấp

  * noun

  class; grade

  giai cấp vô sản: Social class

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giai cấp

  class, grade