giai cấp nông nô trong Tiếng Anh là gì?

giai cấp nông nô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai cấp nông nô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai cấp nông nô

    * dtừ

    serfage