giai âm trong Tiếng Anh là gì?

giai âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giai âm

  * dtừ

  good news

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giai âm

  * noun

  good news

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giai âm

  good news