giai nhân trong Tiếng Anh là gì?

giai nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giai nhân

  xem người đẹp

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giai nhân

  * noun

  beautiful girl; exquisite woman

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giai nhân

  beautiful girl, exquisite woman