giai cú trong Tiếng Anh là gì?

giai cú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai cú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai cú

    beautiful phrase/verse

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giai cú

    beautiful phrase or verse