giai cấp quý tộc trong Tiếng Anh là gì?

giai cấp quý tộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai cấp quý tộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai cấp quý tộc

    * dtừ

    patriciate