giai ngẫu trong Tiếng Anh là gì?

giai ngẫu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai ngẫu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai ngẫu

    nice couple, happy marriage