giai cấp công nhân trong Tiếng Anh là gì?

giai cấp công nhân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giai cấp công nhân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giai cấp công nhân

    * dtừ

    worker