ý vị trong Tiếng Anh là gì?

ý vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ý vị

  * ttừ

  savoury, meaningful

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ý vị

  * adj

  savoury, meaningful

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ý vị

  savory, meaningful