ý chí trong Tiếng Anh là gì?

ý chí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý chí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ý chí

  will

  ý chí sắt thép will of ssteel; will of iron; iron wil

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ý chí

  * noun

  will

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ý chí

  will, intention