ý dĩ mễ trong Tiếng Anh là gì?

ý dĩ mễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý dĩ mễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý dĩ mễ

    * dtừ

    seed of lotus