ý hướng trong Tiếng Anh là gì?

ý hướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý hướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý hướng

    * dtừ

    tendency, inclination

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ý hướng

    tendency, inclination