ý kiến trong Tiếng Anh là gì?

ý kiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý kiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ý kiến

  view; opinion; idea; suggestion; counsel; advice

  quả là một ý kiến hay! that's an idea!; what a good idea!

  đó không phải ý kiến của tôi it wasn't my idea

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ý kiến

  * noun

  view, opinion

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ý kiến

  view, opinion