ý nhất định trong Tiếng Anh là gì?

ý nhất định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nhất định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý nhất định

    * dtừ

    purpose