ý nhị trong Tiếng Anh là gì?

ý nhị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ý nhị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ý nhị

    * dtừ

    delicate, subtle, delicacy, nicety, sensitiveness, sensibility

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ý nhị

    delicate, subtle, delicacy, nicety, sensitiveness, sensibility